Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Vi bidrar till ett mer digitalt och säkert samhälle

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom digitalisering, cybersäkerhet och organisationsutveckling som skapar affärs- och samhällsnytta.

Vår expertis och erfarenhet har gjort oss till en pålitlig partner för företag och organisationer som vill utveckla sina verksamheter och affärer, stärka sin digitala närvaro och skydda sig mot de växande hoten.

Våra tjänsteområden med fokus på affärs- och samhällsnytta

Mask group (9)
Organisationsutveckling

Vi hjälper företag och organisationer att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden, uppnå ökad effektivitet, flexibilitet och hållbar tillväxt.

Mask group (1)
Digitalisering

Vi hjälper företag och organisationer genom hela den digitala transformationsresa. Vi stöttar i det strategiska arbetet, bidrar med projekt- och portfolio management och ser till att optimera användning av teknologi för att öka konkurrenskraft och för att möta framtida behov.

Mask group (4)
Cybersäkerhet

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom cybersäkerhet och hjälper er kartlägga era tillgångar samt att säkra dessa mot skadliga attacker och obehörig åtkomst genom adekvat administrativ och teknisk säkerhet.

Framtidssäkring för din organisation

Vi har hög säkerhetsmedvetenhet, arbetar ständigt för att hålla oss uppdaterade inom senaste standarder, regelverk och lagar för att uppfylla höga krav från våra kunder. 

Våra kunders trygghet och framgång är vår affärsgrund!

Samarbete

Konkurrens är bra men samarbete är bättre! Vi älskar att samarbeta och har ett urval av partners där vi levererar i gemensamma projekt med långsiktiga åtaganden. 

Genom vår breda partnernätverk kan vi bistå med enstaka expertkonsulter eller hela team för projekt och helhetslösningar inom IT och digitalisering.

    Kontakta oss för mer information