Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Vi tar din verksamhet till nästa nivå genom skräddarsydda tjänster

Med passion för att skapa värde och hållbar resultat erbjuder vi expertis inom organisationsutveckling, digitalisering och cybersäkerhet.

Genom egen expertis i kombination med ett urval av samarbetsparters kan vi erbjuda en bredd av tjänster. Utforska våra tjänster och låt Synergetix vara den katalysator som driver din organisation mot framgång och säkerhet i den digitala eran.

Våra tjänster

Mask group (4)
Cybersäkerhet

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom cybersäkerhet och hjälper er att kartlägga era tillgångar samt att säkra dessa mot skadliga attacker och obehörig åtkomst genom adekvat administrativ och teknisk säkerhet.

Mask group (5)
Digitalisering

Vi hjälper företag och organisationer genom hela deras digitala transformationsresa. Vi stöttar i det strategiska arbetet, bidrar med projekt- och portfolio management och ser till att optimera användning av teknologi för att öka konkurrenskraft och för att möta framtida behov.

Mask group (6)
Strategiutveckling

Från strategi till handling – vi hjälper er att formulera och implementera långsiktiga mål och strategier för tillväxt och framgång.

Mask group (7)
Utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i syfte att öka medvetenhet om risker och för att bygga säkerhetskultur för förebyggande av attacker och risker.

Mask group (8)
Systemutveckling

Från kocept till implementering. Vi kombinerar teknisk expertis med agila metoder för att levererera användarvänliga lösningar som möter unika affärsbehov. Oavsett om det är webbapplikationer, molnbaserade lösningar eller integration av befintliga system.

Mask group (9)
Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att bedriva arbete i projektform och genom beprövade metoder och processer levererar vi med med hög säkerhet och kvalitet för bästa resultat.

    Kontakta oss för mer information